Chimera - O książce

Chimera

Książkę skomponowałem z opowiadań zebranych w trzech cyklach: Daimonia, Piękny świat oraz Poeci, poeci, pisanych w latach 2007-2013. Niektóre teksty były publikowane w magazynach literackich i pismach kulturalno-społecznych. Daimonia to cykl opowieści o bogach, demonach i ludziach. Jakiś daimonion siedzi bowiem we mnie mocno i to zapewne on odpowiedzialny jest za moje przywary i skłonność do złych lub dobrych uczynków. Piękny świat to zamierzenie literackiego komentowania tego wcale nie najpiękniejszego ze światów. Wreszcie Poeci, poeci inspirowani są poezją. Sprzed wieków, sprzed lat i współczesną.

Co łączy te teksty? Przekonanie, że Coś mozolnie wędruje przez miejsca i lata i coś nam próbuje przekazać.

Na stronie zamieściłem fragmenty pięciu opowiadań i jedno w całości. Kroplę dedykuję mojemu zmarłemu synowi, Przemkowi. 

Więcej w książce:  

 • Pan Bóg z Czeremchy
 • Chi
 • Kropla
 • Chimera
 • Patchwork
 • Dwie książki
 • Oblicze chwały
 • Doktor V.St.
 • Wieża. Dyptyk babiloński
 • Piąta księga
 • Sen w Konstantynopolu
 • Pielgrzym
 • Sześć kryształowych rzek
 • Plac Różany
 • Mürren

RECENZJE:

Pan Leszek Żuliński w Latarni Morskiej (15-03-2015):

"Ta książka w żaden sposób nie ulega żadnym standardom. To nowy, wręcz nie do skopiowania, format eseistyki, którą czyta się niczym prozę. Sprawa rozwojowa, choć Lenca kopiować nikomu się nie uda".

http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1869%3Aqchimeraq-ryszarda-lenca&catid=43%3Aiformacje-komunikaty&Itemid=66&lang=pl

------------------------------------------------------------------------------

 « powrót