RODO

Rejestry przetwarzania danych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.

W ramach mojego bloga na stronie www.ryszard-lenc.pl przetwarzam następujące dane (2 rejestry):

 1. komentarze do moich wpisów na blogu. Zbierane dane:
  a) adres e-mail
  b) nick (pseudonim) osoby komentującej

  Dane te przechowywane (przetwarzane) są przez hostingodawcę mojej strony www: https://linuxpl.com

  Dostęp do modułu CMS (gdzie można odczytać dane komentarzy) zabezpieczony jest identyfikatorem z hasłem.
   
 2. dane osób, do których wysyłam newsletter (subskrybenci)
  a) adres e-mail

  Obsługa newslettera i przetwarzanie ww. danych przez portal freshmail.com. Dostęp do freshmail.com zabezpieczony jest identyfikatorem z hasłem.

Blog prowadzony jest z komputera zabezpieczonego hasłem/identyfikatorem PIN (Windows 10).

Komputer z ochroną antywirusową ESET.

Celem zbierania/przetwarzania ww. danych jest kontakt z czytelnikami mojego bloga. Dane te nigdzie nie są prezentowane ani nikomu nie są udostępniane.

Przepisy RODO dają prawo m.in. do:
- dostępu do zgromadzonych ww. danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Dla skorzystania z tych uprawnień proszę o  kontakt na adres elektroniczny lub na adres pocztowy podane poniżej.

Dane będą usunięte po zamknięciu bloga.

Ryszard Lenc
al. Korfantego 64/3
40-161 Katowice
ryszard.lenc@wp.pl« powrót