2015-06-02 - 12 czerwca w Brzeszczach

12 czerwca o godz. 20.00 w Biblitece "Willa" w Brzeszczach (ul. Ofiar Oświęcimia 39) odbędzie się ostatnie z wiosennej serii spotkań, poświęconych "Chimerze". Wieczór w ramach cyklu "Spotkań przed północą" poprowadzi pani Katarzyna Senkowska. Miejsce szczególne,
bo dyrektorką Ośrodka Kultury w Brzeszczach jest znakomita malarka, graficzka 
Magda Rajska-Armata, której prace posłużyły do przygotowania pięknej okładki książki. Magda to moja koleżanka szkolna. Z pierwszej ławki klasy Ib SP nr 59 na Koszutce
(jest tam teraz Wydział PiPs Uniwersytetu Śląskiego).

 

Biblioteka Ośrodka Kultury w Brzeszczach: http://ok.brzeszcze.pl/p3745/

2015-05-24 - 26 maja w Rzeszowie

W pubie "Underground" o godz. 19, dzięki uprzejmości Magdy Rabizo-Birek, Stanisława Dłuskiego, przyjaciół z Frazy - rozmowa o "Chimerze" i paru jeszcze sprawach. Przeczytamy też opowiadanie "Pan Bóg z Czeremchy". 
To Fejs pubu: https://www.facebook.com/UndergroundPubRzeszow

2015-04-13 - Twórczość, kwiecień 2015

Geoda

http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28024,32906,42015.html