2015-05-24 - 26 maja w Rzeszowie

W pubie "Underground" o godz. 19, dzięki uprzejmości Magdy Rabizo-Birek, Stanisława Dłuskiego, przyjaciół z Frazy - rozmowa o "Chimerze" i paru jeszcze sprawach. Przeczytamy też opowiadanie "Pan Bóg z Czeremchy". 
To Fejs pubu: https://www.facebook.com/UndergroundPubRzeszow

2015-04-13 - Twórczość, kwiecień 2015

Geoda

http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28024,32906,42015.html